K personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie.
Informácie o tom, ako nᚠweb používate, zdiežame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercia a analýz.
Zobrazi podrobnosti

Rozumiem

Postup pri reklamácii

Níže uvedené informácie sú výňatkom z všeobecných obchodných podmienok spoločnosti pietro filipi, s.r.o., so sídlom Praha 7, Na Maninách 315/4, PSČ 170 00, identifikačné číslo: 2571786, ktorých úplné znenie nájdete na nasledujúcej adrese: http://www.pietro-filipi.com/sk/l-obchodni-podminky.php

Vaše práva a povinnosti ohžadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi, najmä ustanovením § 2158 a násl. zákona č. 89 /2012 Zb., občiansky zákonník.

Na zakúpený tovar poskytujeme záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, pokiaž nie je na tovare alebo v záručnom liste uvedené inak.

V prípade reklamácie postupujte nasledujúcim spôsobom:

  • reklamáciu uplatňujete v záručnej dobe a bez zbytočného odkladu, t.j. v čo najkratšom termíne po tom, čo sa vada objavila
  • spoločne sa tovarom zašlite predávajúcemu doklad osvedčujúci prevzatie tovaru; samotný tovar musí by v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnu prevzia k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňa vyššie uvedené zásady
  • označte reklamovanú vadu tovaru
  • reklamáciu uplatnite zaslaním tovaru spoločne s príslušnými dokladmi na adresu pietro filipi, Kolbenova 609, 190 00 Praha 9

Predávajúci rozhodne o reklamácii, bez zbytočného omeškania. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí by vybavená bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaž sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej dobe.

Vady tovaru sa delia podža toho, či je vadné plnenie podstatným či nepodstatným porušením zmluvy. Podža toho, o akú vadu sa jedná, sa líšia aj nároky kupujúceho.

a) Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo: na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, alebo na odstránenie vady opravou tovaru, alebo na primeranú zžavu z kúpnej ceny, alebo odstúpi od zmluvy.

b) Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zžavu z kúpnej ceny.

Nezabudnite, prosím, že záručná doba a životnos textilných výrobkov sú rôzne pojmy. Životnos je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí by vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom užívaní môže by životnos textilných výrobkov kratšia ako záručná doba.

 
 

Z odberu noviniek sa môžete odhlási kedykožvek na adrese www.pietro-filipi.com/sk/odhlasit Obsahom rozosielaného e-mailu spoločnosti pietro filipi je komerčné oznámenie, ktoré spĺňa všetky podmienky Zákona o regulácii reklamy č. 40/1995 Zb. a Zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004 Zb. a nemožno ho považova za nevyžiadanú reklamu. Záujemca o zasielanie elektronického newslettera je povinný vloži len svoju platnú adresu.

NEWSLETTER
Nenechajte si ujs informácie o kolekcií Pietro Filipi,
aktuálnych trendoch,
stylingových tipoch, exkluzívnych akciách a zžavách.
Vᚠe-mail

Ďakujeme, Vaša registrácia prebehla úspešne!